Brf Hejdegården Södra

Välkomna till Brf Hejdegården Södras hemsida

Felanmälan

Rutiner för felanmälan avseende våra gemensamma fastigheter i Brf Hejdegården Södra

Bakgrund: 

Vi betalar idag över 50.000 per år i förvaltningskostnader för våra fastigheter i bostadsrättsföreningen. Det är en ansenlig summa där det sedan tillkommer kostnader för utryckningar och reparationer, tillsyn mm.  För att få kontroll över föreningens kostnader har vi därför i styrelsen enats om följande förändring som gäller tills vidare.

All felanmälan som avser våra gemensamma fastigheter utomhus som inomhus ska i fortsättningen alltid göras till:

 Lennart Nyman, Risbrinksgatan 19F

Tel:        073-391 51 08

E-post: a.l.19@telia.com

Lennart bedömer antingen själv eller efter kontakt med styrelsen hur felet ska avhjälpas. I andra hand ska någon i styrelsen kontaktas för vidare åtgärder om det inte går att nå Lennart.

Felanmälan under jourtid får bara ske efter kontakt med Lennart eller styrelsen. 

Vid felanmälan som rör den egna lägenheten kontaktar ni Lennart eller HSB. 
Se kontaktlista i respektive trapphus vid entré. 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)